Söker Jobb

Viktiga interpersonella färdigheter som arbetsgivare värdesätter

InnehållsförteckningBygga utInnehållsförteckning Bilden visar två personer som samtalar. Texten lyder:

Alison Czinkota / The Balance/span>

Vad är interpersonell kompetens och varför är de viktiga på arbetsplatsen? Interpersonella färdigheter, även känd som människors färdigheter, mjuka färdigheter , eller emotionell intelligens , är relaterade till hur du kommunicerar och interagerar med andra.

När arbetsgivare anställer är interpersonell kompetens ett av de främsta kriterierna som används för att utvärdera kandidater. Oavsett vilken typ av jobb du har är det viktigt att kunna komma överens med kollegor, chefer, kunder och leverantörer.

Starka interpersonella färdigheter är avgörande för att lyckas på dagens arbetsplats.

Vad är interpersonella färdigheter?

Interpersonella färdigheter kallas ibland anställningsbarhet Kompetens. Ordet anställningsbarhet är ett tips om vikten av interpersonella färdigheter: de är så avgörande att anställande chefer verkligen inte vill anställa kandidater utan dem.

Många karriärer kräver konsekvent, om inte konstant, interaktion med andra människor. Detta gäller även för jobb som verkar gynna introverta personligheter och oberoende arbetsstilar . Till exempel, även om du är en mjukvaruingenjör, författare eller statistiker, måste du fortfarande kunna kommunicera och samarbeta med ditt team.

Det är viktigt att betona dina interpersonella färdigheter i ditt personliga brev och CV, och sedan backa upp dessa påståenden med ditt beteende under anställningsintervjuer.

Även om du briljerar på tekniska aspekter av ditt jobb, kommer arbetsgivare inte att vilja anställa dig om det verkar som att du skulle vara en katastrof att arbeta med.

Typer av interpersonella färdigheter

Kommunikation

En av de viktigaste interpersonella färdigheterna i alla jobb är kommunikation . Oavsett om du arbetar i DET , kundservice , byggbranschen eller någon annan bransch, måste du kunna kommunicera tydligt och effektivt med andra både muntligt och skriftligt. Vissa jobb kräver också färdigheter i att effektivt tala inför publik.

Konflikthantering

Oavsett om du är chef eller anställd kommer du förmodligen att behöva det lösa konflikter någon gång i ditt jobb. Det kan handla om att lösa ett problem mellan två anställda, mellan dig själv och en kollega, eller mellan en kund och ditt företag. Du kommer att behöva kunna lyssna rättvist på båda sidor och använda kreativ problemlösning för att komma fram till en lösning.

Empati

En del av att vara en bra chef, medarbetare eller kollega är förmågan att förstå och visa empati för andra. Om en kund eller kollega ringer med ett klagomål, till exempel, måste du lyssna eftertänksamt på personens oro och uttrycka medkänsla för deras problem. Empati är en viktig färdighet som hjälper dig att komma överens med alla på arbetsplatsen.

  • Omtänksam
  • Medkänsla
  • Diplomati
  • Mångfald
  • Hjälpa andra
  • Vänlighet
  • Tålamod
  • Respekt
  • Känslighet
  • Sympati

Ledarskap

Även om du inte är chef är det viktigt att ha viss ledarskapserfarenhet och förmåga. Ledarskap kräver att kunna motivera och uppmuntra andra och hjälpa ett team att nå framgång.

Lyssnande

Lyssnande är en färdighet som går hand i hand med god kommunikation. Samtidigt som du behöver kunna uttrycka dina egna idéer, måste du också eftertänksamt lyssna på andras idéer. Detta kommer att hjälpa dina kunder, arbetsgivare, kollegor och anställda att känna sig respekterade och värderade.

Förhandling

Förhandling är en viktig färdighet för många positioner. Beroende på det specifika jobbet kan det handla om att skapa formella avtal (eller kontrakt) mellan kunder eller att hjälpa kollegor att lösa ett problem och bestämma en lösning. För att vara en bra förhandlare måste du kunna lyssna på andra, använda kreativ problemlösning och komma fram till ett resultat som tillfredsställer alla.

Positiv attityd

Arbetsgivare vill anställa medarbetare som gör kontoret till en ljusare plats. De vill ha människor med ett vänligt, positivt uppträdande. Detta betyder inte att du måste vara den mest sociala personen på kontoret, men du måste vara villig att utveckla någon form av en positiv relation med dina kollegor.

Lagarbete

Även om ditt jobb innebär mycket självständigt arbete behöver du fortfarande kunna samarbeta med andra. Lagarbete involverar flera av de färdigheter som redan nämnts: du måste kunna lyssna på andra, kommunicera dina egna mål, motivera ditt team och lösa eventuella konflikter som kan uppstå.

Visa upp dina interpersonella färdigheter

Matcha dina kvalifikationer med jobbet. Granska arbetsbeskrivningen och gör en lista över de egenskaper arbetsgivaren är ute efter. Sedan matcha dina kvalifikationer med jobbet genom att skapa kopplingar mellan deras krav och dina färdigheter och förmågor.

Lista dina färdigheter i ditt CV, speciellt om din CV innehåller en sammanfattning överst eller om din arbetshistoria avsnitt är formaterad med stycken snarare än punkter. På så sätt visar du vad du åstadkommit snarare än vad du gjorde.

Min förmåga att motivera de individer jag leder visar sig i hur konsekvent jag möter, och slår, deadlines utan att bränna ut mitt team.

Bygga ut

Mina ledaregenskaper hjälpte mitt team att öka försäljningen med 10 % förra kvartalet, trots att många av oss var nya på avdelningen.

Bygga ut

Lägg till relevanta interpersonella färdigheter till ditt personliga brev. Inkludera liknande exempel på hur du använde dina interpersonella färdigheter på jobbet i ditt följebrev. Kom ihåg att fokusera på vad du åstadkommit genom att använda dessa färdigheter.

Dela dina kunskaper under intervjun. Var beredd att svara på intervjufrågor om dina interpersonella färdigheter . Som i ditt personliga brev och CV, ge en anekdot om en gång du visade en viss färdighet på arbetsplatsen och hur du använde den färdigheten för att tillföra värde till företaget.

Använd dina interpersonella färdigheter för att imponera. Kom ihåg att handlingar talar mer än ord, så du vill vara säker på att du framgångsrikt förkroppsligar alla egenskaper du påstår dig ha när du interagerar med din intervjuare. Till exempel, om du betonar hur ditt vänliga uppträdande har gett dig framgång på arbetsplatsen, se till att du framstå som varm och tillmötesgående under intervjun .

Efterfrågade interpersonella färdigheter att lyfta fram

Förbereder du dig för en anställningsintervju eller anpassar ditt CV eller personliga brev? Dessa är några av de mest eftertraktade interpersonella färdigheterna. Leta efter sätt att väva några av dessa nyckelord i ditt ansökningsmaterial eller samtal.

Hur du får dina färdigheter att sticka ut

Visa inte berätta: Oavsett om du intervjuar för ett nytt jobb eller letar efter en befordran, se till att använda dina interpersonella färdigheter för att göra ett gott intryck.

Friska upp dina färdigheter: Om dina kunskaper behöver förbättras eller om ditt självförtroende skulle kunna öka, finns det online- och offlinekurser och seminarier du kan ta.

Var snäll: Ett av de bästa sätten att visa att du har starka interpersonella färdigheter är att förbli lugn och civiliserad, även i stressiga situationer.